Druk transakcyjny In-Plant vs Outsourcing

Udostępnij

InfoTrends śledzi druk transakcyjny na wiele sposobów. Zespół konsultingowy współpracuje z drukarniami transakcyjnymi w celu porównania wydajności z liderami, podczas gdy zespół badań rynkowych bada trendy w outsourcingu i produkcji wewnątrzzakładowej. Badania rynku są oferowane grupie doradczej ds. outsourcingu dokumentów i podsumowywane w prognozie rynku outsourcingu dokumentów w USA na lata 2013-2018: 2013-2018. Najnowsza aktualizacja została niedawno wydana i nadal dostarcza informacji na temat decyzji o kontynuowaniu produkcji w zakładzie lub outsourcingu. Poniżej znajduje się krótki przegląd trendów mających wpływ na obie strony: Główne trendy wpływające na druk transakcyjny in-plant obejmują:

    Spadek ilości wydruków: Kontynuowane jest przejście na dostawę elektroniczną. Ilość wydruków będzie spadać w okresie objętym prognozą, co doprowadzi do obniżenia przychodów z usług drukarskich. Rosnące zainteresowanie produkcją poza zakładem: Pomiędzy chęcią odzyskania powierzchni i uzyskania dostępu do nowych technologii, przedsiębiorstwa coraz częściej rozważają przeniesienie usług drukarskich do zakładów off-site.

Główne trendy mające wpływ na druk transakcyjny poza siedzibą firmy obejmują:

    Spadek przychodów w przeliczeniu na klienta: Presja cenowa obniża przychody dostawców usług druku w przeliczeniu na klienta. Niemniej jednak, w niektórych branżach dostawcy odnotowują jednocześnie wzrost wolumenu, co umożliwia wielu z nich odzyskanie utraconych przychodów w wyniku presji cenowej. Czynniki regulacyjne i zgodności: Jednym z głównych wyzwań wymienianych przez przedsiębiorstwa było dostosowanie się do czynników regulacyjnych i zgodności. Przedsiębiorstwa będą coraz częściej poszukiwały outsourcingu swoich operacji w celu zachowania zgodności z przepisami.

Dwa pytania z ostatniej ankiety dają wgląd w decyzję dotyczącą wyboru pomiędzy zakładem a outsourcingiem. Pierwsze pytanie zadane uczestnikom brzmiało: "Jakie czynniki wpłynęłyby na Twoją decyzję o zleceniu druku zewnętrznemu dostawcy?". Odpowiedzią numer jeden, która uzyskała dwa razy więcej odpowiedzi niż kolejna najbardziej popularna odpowiedź, była lepsza cena. Drugie pytanie wymaga nieco informacji ogólnych. Jednym z problemów dla firm dostarczających drukowane rachunki i wyciągi jest przejście na elektroniczne alternatywy lub wersje bez papieru. Podczas gdy wielu ekspertów przewidywało szybkie przejście na elektroniczne alternatywy, migracja z wersji drukowanych i pocztowych na elektroniczne była wolniejsza niż oczekiwano. Kiedy drukarnie transakcyjne są pytane o to, "Dlaczego nie osiągacie celów związanych z przejściem na papier?", odpowiedzią numer jeden są "obawy związane z przestrzeganiem przepisów", a odpowiedź numer dwa to "ograniczenia wynikające z przepisów obowiązujących w naszej branży". Innymi słowy, istnieją przepisy dotyczące ujawniania informacji, takie jak Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) oraz Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), które nadal mogą obciążać instytucję odpowiedzialnością za kwestie związane z ujawnianiem informacji, nawet jeśli praca została zlecona na zewnątrz, co skutkowało wydrukowaniem niewłaściwego nazwiska lub włożeniem niewłaściwych arkuszy do koperty. Największa tajemnica drukarki transakcyjnej może jednak pochodzić od naszego zespołu konsultingowego. Zgodnie z naszą pracą konsultingową, te obawy związane z przepisami i zgodnością popchnęły drukarnie transakcyjne w przeciwnych kierunkach; dla niektórych motywują je one do kontynuowania produkcji w zakładzie, a dla innych do outsourcingu.