Wiodące placówki edukacyjne szkolą i zatrudniają więcej pracowników

Udostępnij

W czerwcu na targach IPMA (In-Plant Printing and Mailing Association) przedstawiliśmy nasze wstępne wyniki benchmarkingu w zakładach. Na targach Graph Expo przedstawiliśmy nasze najnowsze wyniki benchmarkingu w prezentacji "Only the Best In-Plants Will Survive - The Secrets of Leading In-Plants". Wstępne wyniki wskazały na następującą listę cech liderów w zakładach produkcyjnych:

    40% jest odpowiedzialnych za flotę urządzeń wielofunkcyjnych w swoich organizacjach; 80% korzysta z insourcingu w zakresie druku; 90% zakupiło oprogramowanie do druku zmiennych danych; 60% posiada oprogramowanie do zarządzania kolorem; 80% korzysta z oprogramowania do kosztorysowania.

Problem polegał jednak na tym, że przy zaledwie 44 zakwalifikowanych odpowiedziach, musieliśmy pozyskać więcej uczestników, aby mieć pewność, że wyniki są reprezentatywne dla całej populacji. Jeszcze ważniejsze jest posiadanie wystarczająco dużego odsetka odpowiedzi, gdy próbujemy podzielić badanie na liderów i opóźnionych w rozwoju oraz gdy próbujemy zidentyfikować trendy w obrębie konkretnych typów firm lub sektorów. Na szczęście grupa odbiorców IPMA była bardzo zainteresowana wynikami, a IPMA i magazyn In-Plant Graphics pomogły w pozyskaniu dodatkowych kandydatów. W rezultacie zaktualizowane badanie opiera się na wynikach 111 respondentów, w tym 31 liderów i 80 słabeuszy. Obecnie dysponujemy wystarczającą liczbą odpowiedzi, aby zacząć analizować wyniki w podziale na poszczególne rynki pionowe, takie jak: edukacja, administracja rządowa i drukarnie przemysłowe. Na przykład, gdy przyjrzeliśmy się rynkowi edukacyjnemu, stwierdziliśmy, że liderzy inwestowali więcej czasu w szkolenie personelu w zakresie zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania danymi i usług pocztowych. Interesujące było również to, że drukarnie edukacyjne zatrudniały więcej sprzedawców, pracowników obsługi klienta, projektantów, operatorów pras cyfrowych i pracowników zajmujących się wysyłką. Oczywiście, moją pierwszą myślą, gdy patrzyłem na te dane, było przypisanie różnic do wielkości. Jeśli, na przykład, firmy zidentyfikowane jako liderzy byłyby znacznie większe, można by się spodziewać, że zatrudniałyby więcej pracowników i wymagałyby więcej szkoleń. Jednak średnia sprzedaż liderów w porównaniu z firmami słabo rozwiniętymi, choć wyższa, nie była znacząco wyższa. Średnia sprzedaż dla wiodących zakładów wynosiła 2,5 miliona dolarów w porównaniu do 1,95 miliona dolarów dla opóźnionych w rozwoju. Jeśli jesteś zakładem produkcyjnym, możesz zadać sobie pytanie, jak wypadasz w porównaniu z liderami. Jak dużo inwestujesz w szkolenia i jak dobrze zatrudniasz pracowników?