Metryki oparte na wynikach

Udostępnij

Napisane przez: Howard Fenton Starszy konsultant ds. technologii NAPL Myślę, że Joel wykonał świetną robotę w swojej trzyczęściowej serii blogów zatytułowanej "Jak mierzyć produktywność swojej cyfrowej prasy". Jako ktoś, kto koncentruje się na pomiarach w cyfrowych przepływach pracy, wszędzie szukam dobrych pomysłów na mierzenie produktywności cyfrowych przepływów pracy i cyfrowych urządzeń drukujących. Jak być może pamiętacie z lipcowego bloga, wskaźniki wykorzystania to jedna z miar, którą uważam za ważną miarę produktywności. Uważam, że spośród wszystkich możliwych wskaźników, wskaźniki wykorzystania są najlepszym predyktorem kosztów na stronę. Gdy inne kwestie są takie same (sprzęt, materiały eksploatacyjne, wsparcie) w różnych urządzeniach elektrofotograficznych, widzimy, że wraz ze wzrostem wykorzystania i liczby stron koszty produkcji maleją i odwrotnie. Częściowo wynika to z oferowanej przez wielu sprzedawców i producentów skali ruchomej, w której koszty kliknięć lub koszty utrzymania maleją wraz ze wzrostem nakładu. Oczywiście inne czynniki wpływające na koszty jednostkowe to koszty sprzętu, prędkość, koszty materiałów eksploatacyjnych, żywotność sprzętu i przeróbki. W szerszym ujęciu istnieją jednak 4 elementy składowe produktywności, które określam mianem 4 KROKÓW, które decydują o produktywności, a są to: Personel, Szkolenie, Wyposażenie i Procedury. Te 4 KROKI pomagają określić podstawowe przyczyny problemów produkcyjnych i zawęzić obszar, na którym należy skupić uwagę, aby je przezwyciężyć. Kluczem do oceny 4 KROKÓW są pomiary. Często określane jako metryki oparte na wydajności, obejmują ustalenie, jakie są dobre metryki, jak sprawdzić wykonalność dobrej metryki, jak zautomatyzować proces pomiaru i jak stworzyć zachęty, które motywują do poprawy. Ostatnio pracowałem nad zadaniem, w którym firma chciała skupić się na pomiarach i zapewnić bodźce do zwiększenia wydajności. Jest to łatwiejsze w teorii niż do zmiany w rzeczywistości. W teorii, cel metryk opartych na wydajności jest prosty - zidentyfikować pomiary, które są dokładne, wprowadzić zmiany i ocenić, czy zmiany spowodowały wzrost wydajności. Jednak w rzeczywistości jest to trudne do wdrożenia, ponieważ w firmach, które nigdy nie stosowały mierników, jest to coś więcej niż tylko prosta zmiana, wymaga to zmiany kulturowej. Definiowanie metryk i wykorzystywanie ich do nagradzania za wyniki jest zarówno nauką, jak i sztuką. Wymaga monitorowania wyników, oferowania nagród i sprawdzania, czy zachęty są proste i skuteczne w zwiększaniu wydajności. Najtrudniejszą częścią tworzenia metryk, które działają, jest sprawienie, aby pomiar był wystarczająco prosty, aby każdy mógł go zrozumieć, zbieranie danych musi być łatwe i ostatecznie zautomatyzowane, a nagroda musi być uznana za wartościową. Przejście na wydajność opartą na metrykach nie powinno być traktowane lekko. Widziałem wiele firm, które próbowały je stosować i poniosły porażkę. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to w równym stopniu planowanie i showmaństwo, co zarządzanie projektem. Oto jak ja podchodzę do tego typu zadań. Po pierwsze, wymaga ono planowania i skupienia się na przekonaniu pracowników, a następnie na wczesnych zwycięstwach, które wzmocnią to przekonanie. Zawsze zalecam wybór łatwego do osiągnięcia celu, który będzie stanowił natychmiastową zachętę. Na przykład, możesz powiedzieć pracownikom, że za każdym razem, gdy nastąpi redukcja nadgodzin, dasz im 20 dolarów. Za pierwszym razem, kiedy osiągną cel, przejdź się, rozdaj nowe, czyste banknoty 20-dolarowe i podziękuj im. Te zmiany wymagają czasu i nacisku na "co z tego będę miał" dla pracowników. Innymi słowy, pracownicy muszą widzieć korzyści - a nie kary - związane z pomiarami. Jeśli pracownicy będą karani w oparciu o zbieranie danych, będą podważać lub sabotować proces pomiaru. Przejście na pomiary oparte na wynikach jest zwodniczo trudne. Nie tylko z powodu znalezienia dokładnego pomiaru i zautomatyzowania procesu pomiaru, ale dlatego, że jest groźne i wymaga monitorowania i czujności. Bez poświęcenia czasu na osiągnięcie akceptacji personelu, jest to często skazane na niepowodzenie. Widziałem pracowników walczyć, a nawet sabotować proces. Jakie są Twoje doświadczenia? Czy przeszedłeś na metryki oparte na wydajności? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", jak udało Ci się przekonać pracowników? Interesują Cię podobne tematy? Możesz chcieć sprawdzić:

    Całkowita efektywność sprzętu (OEE) Plusy i minusy wskaźnika sprzedaży na pracownika Jak mierzyć wydajność prasy cyfrowej? (Część 1) Jak zmierzyć produktywność prasy cyfrowej? (Część 2) Jak zmierzyć produktywność prasy cyfrowej? (Część 3)

_____ Howard Fenton jest starszym konsultantem ds. technologii w NAPL. Howie doradza drukarniom komercyjnym, zakładom produkcyjnym i producentom w zakresie zarządzania przepływem pracy, operacji, usług cyfrowych i badań klientów. Jest płatnym współpracownikiem tego bloga.